882.   Tamil Selvan G. LM-267 916.   V ignesh R. SM-940 951.   Vidjeapriya R. LM-803
883.   Tamilselvi P. LM-341 917.   Vadivel P. LM-586 952.   Vidya Bushan Maji LM-903
884.   Thamarai Selvan D. LM-490 918.   Vaigundhan S. LM-632 953.   Vijay R. Srinivasan LM-861
885.   Thamarai Selvi J. LM-361 919.   Vaithianathan V. LM-396 954.   Vijaya Bhaskara Rao K. LM-221
886.   Thangalakshmi G. LM-540 920.   Vallinayagam S. LM-710 955.   Vijaya Lakshmi Rayapati SM-814
887.   Thangamani R. LM-240 921.   Vama Dev G.B. LM-146 956.   Vijayakala E. LM-608
888.   Thangapandi A. LM-637 922.   Vanitha D. LM-496 957.   Vijayan P. LM-261
889.   Thangaraj KR. LM-112 923.   Varadarajan, A. Prof. LM-829 958.   Vijayraghavan K.V. LM-162
890.   Thangarasu K. LM-801 924.   Varadharajan LM-487 959.   Vinayaga mourthy G. LM-921
891.   Thangavel V.S. LM-737 925.   Varadharajan N. LM-564 960.   Viqyar Ahmed LM-230
892.   Thangavelu R. LM-623 926.   Vasanthakumar T.G. LM-890 961.   Visakan R. SM-863
893.   Thanikachalam V. LM-53 927.   Vasanthi Padmanabhan LM-283 962.   Visalakshi K. LM-250
894.   Thanu S. LM-610 928.   Vasanthi V. LM-510 963.   Vishnu Mohan D. LM-477
895.   Tharakeshwaran LM-364 929.   Vasumathi S. LM-744 964.   Vishnuvardhan S. LM-800
896.   Thasil M. LM-625 930.   Vedachalam P.T. LM-39 965.   Viswanadh V.V. LM-291
897.   Thavasi P. LM-100 931.   Vedachalam T.M. LM-705 966.   Viswanathan I. LM-408
898.   Thenmozhi S. LM-239 932.   Vedhachalam R. LM-103 967.   Yamini S. LM-701
899.   Theodore A. LM-137 933.   Veera Vanchinathan O.P SM-938 968.   Yandamuri Harikrishna LM-916
900.   Thiliban C. LM-285 934.   Veerappan V. LM-780 969.   Yesudhas V. LM-391
901.   Thillainayagam R. LM-52 935.   Velmurugan K. LM-533 970.   Yuvaraj, P SM-864
902.   Thirugnanam S. LM-567 936.   Velmurugan S. LM-358    
903.   Thirumalai M. LM-760 937.   Venkaiah Choudary LM-832    
904.   Thirumeni K. LM-458 938.   Venkant Kumar N. SM-873    
905.   Thirumurugan LM-336 939.   Venkataraman N. LM-85    
906.   Thirunakkarasu D. LM-117 940.   Venkataswamy B. LM-762    
907.   Thiruppathy C. LM-321 941.   Venkatesan A. LM-607    
908.   Thiyagarajan U.K. LM-61 942.   Venkatesan D. LM-457    
909.   Thyagarajan G. LM-730 943.   Venkatesan G. LM-869    
910.   Tony Thomas M. LM-37 944.   Venkatesan M.R. LM-917    
911.   Udaya Mohan R. LM-218 945.   Venkatraman S. LM-170    
912.   Udayakumar V. LM-692 946.   Venkatraman S.K. LM-410    
913.   Uma Shankar V. LM-180 947.   Venkesan K. LM-367    
914.   Umaselvan D. LM-717 948.   Verghese Chummar  A.  LM-7    
915.   UshaDevi S. LM-313 949.   Vetharenian LM-675    
    950.   Vetriselvan A LM-904